Walang dahilan para matakot

Maaari ko bang makita ang mensahe na natanggap mo? Nakatanggap ako ng tawag mula sa Ministry of Health, na inuutos sakin na tumungo sa pinakamalapit na health center. Nagpunta ako, kinakabahan sa pagsusuri. Napakadali naman pala, walang anumang kirot. Ang mga indibidwal ay kinokontak sa pamamagitan ng Mawid App at hinihiling na masuri sa pinakamalapit […]

Mask

Mask Kailangan mo lang ng mask sa dalawang senaryo: Una, kung ikaw ay may sintomas sa paghinga. tulad ng pag-ubo at pagbahing. At pangalawa, kapagnagka ugnayan sa isang taong nalalinan. Ito ang pinakakaraniwang uri ng mga mask. Ganito ito suotin. Ilabas ang bahaging madilim, habang ang maliwanag na bahagi ay nakadikit sa iyong mukha. ang […]

Paano ko mapoprotektahan ang aking sarili at ang pagkalat ng sakit?

Ano ang hindi dapat gawin Paumanhin. Pagpalain ka. Gumamit ng tisyu kapag umuubo o bumabahing, o sa siko mo kung walang magagamit na tisyu. – Parang ganyan? – Ganyan nga. Magsuot lamang ng mask kung mayroon k naang mga sintomas, tulad ng pag-ubo o pagbahing, at sa panahon ng pakikipag-ugnayan sa mga pasyente. Hugasan ang […]

Mabilis na Pagsubaybay sa COVID-19

“Mabilis na Pagsubaybay sa COVID – 19 Para sa mga kontak na tinawagan pagkatapos ng imbestigasyon para sa epidemya” “Mabilis na Pagsubaybay sa COVID – 19” “Sampling” Ang serbisyo ay nagpoprotekta sa mga tao mula sa mga impeksyon sa loob ng ospital” Maaari ko bang kunin ang buong pangalan at national ID mo… – “Ang […]

Sa masigasig field testing

Sa masigasig field testing, ang mga grupo ng dalubhasa sa medikal ay masigasig na bumibisita sa mga lugar na mataas ang panganib, kung saan ang paglaganap ng sakit o pande,ya ay mas posible. Ang masigasig na field testing ay isinasagawa sa pamamagitan ng pagbisita sa mga bahay, lalo na sa mga lugar na matatao at […]

Bakit kailangang maghugas ng inyong mga kamay?

Dahil lamang sa hindi mo nakikita ang bakterya… Ang iyong kamay ay binibigyan ka ng access sa mundo. pinagsisilbihan ka ng mga ito sa buong araw, araw-araw At iyon ang naglalagay sa mga ito sa panganib ng mga mikrobyo at impeksyon. Lagi tayong naghuhugas ng mga kamay natin, at iniisip natin na natatanggal natin sila […]