دا د ټوکر ماسک جوړولو طریقه ده

دا د ټوکر ماسک جوړولو طریقه ده په اسانه، ساده مرحلو او کور کې موندل کېدونکو توکو څخه. دغه ماسک وینځلی او بیا کارولی شئ. تاسې به اړتیا ولرئ: یوه مناسبه-اندازه د ټوکر ټوټه او د وېښته یا ربړ دوه بندونه. د ټوکر دوه خواوې د منځ په طرف قات کړئ، بیا، تاو يي کړئ […]